OPŠTI USLOVI I POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Korišćenjem i/ili posetom www.nautical-vibes.com sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatate opšte uslove korišćenja i kupovine kao i politiku privatnosti ovog sajta.

Poslovanje NV Bracelets putem sajta www.nautical-vibes.com regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, važećim propisima Republike Srbije. NV Bracelets zadržava pravo izmene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih proizvoda i važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.

Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, kao i podatke o adresi koje je kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac zadržava pravo da ograniči slanje veće količine istih proizvoda ili da poništi narudžbinu iz bilo kojih razloga. Prodavac se obavezuje da će robu poslati kupcu u roku od 3-5 radnih dana. U slučaju nemogućnosti otposlanja robe, prodavac je dužan da kupca obavesti u roku ne dužem od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Kupac ima obavezu da prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe. Ukoliko kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

Mi smo se potrudili da što realnije prikažemo boje i materijale proizvoda na slikama u okviru naše online prodavnice. Ali ne možemo garantovati da će ekran Vašeg uređaja prikazati identičnu nijansu boje.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da u roku od 14 dana od prijema robe, zameni ili vrati kupljenu robu. Sve reklamacije biće rešavane u skladu sa uslovima za reklamacije i povraćaj robe.

Svi podaci o kupcu smatraju se poverljivim i biće korišćeni isključivo za potrebe porudžbine, ne mogu se ustupati trećim licima. NV Bracelets se obavezuje na tretiranje prikupljenih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti  podataka o ličnosti.

Sajt www.nautical-vibes.com je vlasništvo NV Bracelets. Zabranjeno je kopirati bilo koji deo sajta kao i reprodukovati, prikazati, prenosti ili na drugi način koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog odobrenja NV Bracelets.